+420 720 666 333info@ippinvest.cz

Akciová společnost obchodující s nemovitostmi

ippinvest a.s.

Produkty

Studijní stipendium

Studijní stipendium středoškolské i vysokoškolské

s příspěvkem Centra pro podporu vzdělávání ČR a s garantovaným výnosem 5,55 % ročně

  • Zajistěte svým potomkům start do života.
  • Stipendium vyplácíme od 16 do 19 let nebo od 19 do 24 let věku dítěte (tj. po obvyklou dobu středoškolských nebo vysokoškolských studií).
  • Výplata stipendia měsíčně, nebo ročně.
  • Měsíční stipendium vyplácíme i po dobu prázdnin a zkoušek, vyplatíme celkem 48, resp. 60 stipendií. Roční výplaty oceníte na školách, kde se platí školné.
  • V případě ukončení studia jednorázové odstupné.
  • Garantovaný výnos 5,55 % ročně.
  • Příspěvek Centra pro podporu vzdělávání České republiky.
  • Mimořádná odměna k úspěšné maturitě nebo k úspěšnému zakončení vyššího či vysokoškolského vzdělání (ve výši příslušného měsíčního stipendia).

Výše stipendia a celková vyplacená částka >>>