+420 720 666 333info@ippinvest.cz

Akciová společnost obchodující s nemovitostmi

ippinvest a.s.

Produkty

Soukromá penze

Soukromá penze

s garantovaným výnosem 5,55 % ročně

  • Odložte si prostředky na dobu, kdy je budete potřebovat.
  • Žádný závazek pravidelných plateb.
  • Prostředky si odložíte jednorázově. V budoucnu si samozřejmě můžete odložit další, ale nemusíte. Rozhodnete se tak, jak vám to vyhovuje.
  • Vyberte si: jednorázové odstupné, nebo pravidelná penze po dobu 10 let.
  • Pro jednorázové odstupné se můžete rozhodnout i kdykoliv po zahájení výplaty penze.
  • Možnost individuálního sjednání doby, po kterou bude vyplácena pravidelná penze.
  • Rozhodnout se můžete kdykoliv až do zahájení výplat.
  • Garantovaný výnos 5,55 % ročně.
  • Plný přechod všech práv na dědice.

Výše penze a celková vyplacená částka >>>